چرا صدای ما شنیده نمیشود؟استاندار محترم.فرماندار محترم فقط بخوانند

دوشنبه 15 مرداد 1397 بازدید: 634 کد خبر: 13899 [نسخه چاپی]


به نام خالق زیبائی ها

چرا صدای ما شنیده نمیشود؟استاندار محترم.فرماندار محترم فقط بخواننداه اگر اه منو ناله اگر ناله ما
ایا انچه جائی نرسد فریاد است
ازسال۸۵باگرفتن تمام مجوزات قانونی وحتی مجوز تامین اب شرب از ابفار روستائی وبدون گرفتن حتی یک متر زمین ازمنابع طبیعی در بهترین ملک خریداری شده خوداقدام به ساخت وتکمیل هتل اپارتمان۲۱ واحده در منطقه توریستی میانکوه سادات دوهزار نمودم وتمام ارزو وامیدم این بود درزادگاهم بتوانم ایجاد شغل داشته باشم وابروئی برای گردشگری شهرستان ایجاد کنم.دراین راستا حدود پنج میلیارد تومان هزینه نمودم وچند خانواده از این مجموعه امرار معاش مینمودندچند سالی است بی ابی امانمان را بریده ودر فصل تابستان وتعطیلات عید که پیک مسافر بوده مسافران به خاطر نداشتن اب هتل را ترک کنندوهمین امرتبلیغات سوء بهمرا داشته وپمپ اب فراوانی بخاطرنداشتن اب، سوخته تحویل گرفتم واین امر باعث یک نا امنی وجنگ روانی گردید.حال اگر مسئولین امر به فریادمان نرسند این ساختمان بجز ادرس راهنما چه فایده ای خواهد داشت ومسئول جبران خسارت کیست؟ وباعنایت به اینکه مسئولین محلی پیگیر حل مشگل میباشند وشنیده ها حکایت از ان دارد اب چشمه به هدر میرود ومسئولین مربوطه کمک نمی کنند به این مردم و اینجانبه جهت جبران این ضرر چه پاسخی دارند؟ مسئولین امر باید توجه داشته باشند برای ابرو گرفتن چشم را کور نکنندوباتوجه به اینکه تمام سرمایه خویش را جهت عمران وپیشرفت روستاهزینه کردم اگر درفصل تابستان که پیک مسافر میباشد به فریادم نرسند اب درزمستان چه بدرد هتل میخورد لطفا باتدبیر حل مشگل نمایند
با تشکر مدیریت هتل اپارتمان طاها میانکوه سادات دوهزار
سلام
اقای دکتر شریعت نژاد نماینده محترم
بی ابی امان مردم رابریده.مسئول این بی تدبیری کیست ؟
باتوجه به اینکه اهالی میانکوه سا دات وقراءهمجوارهم حق ابه دارند وهم مجوز یک لیتر درثانیه از امور اب ازچشمه موصوف باکارشناسی مفصل چهارساله رااخذ نموده وحتی لوله گذاری انجام گرفت وفقط وصل ان مانده است.
جای تاسف بسیار است اب هدرمیرود ولی کسی به داد مردم نمیرسدواین زیبنده نظام ارزشمند جمهوری اسلامی نبوده ورهبر فرزانه وعزیز ما از این گونه مسائل قطعاخوشحال نخواهند گردید
شنیده ها حکایت از ان دارد ومردم براین باورند حضرتعالی از زمانی که درقهوه خانه برسه حضور پیدا کردید مسیرکار عوض شده وانشاءالله این دروغ باشد. اما باپیچ وخم اداری که بوجود امده به مردم باید حق داد چنین فکری بکنند.
از انجائی که امور اب جهت فرار ازواقعیت با بازی کلمات پس از گذشت چهارسال کارشناسی مفصل مجددا ده روز فرصت طلب کرده وحتی باسپری شدن مهلت ده روزه هنوز جواب منطقی به مردم دریافت نگردیدومردم همچنان سرگردان وروزانه حدود۵۰۰هزارتومان هزینه نگهبانی به حساب مردم اضافه که این دورازانصاف وعدالت اداری است در خصوص اولویت اب شرب از چشمه بلیچه تصمیم دیوان عدالت اداری ازتاریخ۹۷/۱/۱۶در کمسیون ابمنطقه ای مازندران خاک میخورد چرا؟
وحتی جهت رفع بحران کم ابی دستور قضائی ازطریق ریاست محترم دادگاه ورئیس کل محترم وانقلابی دادگستری استان صادرگردیدکه جای تشکرفراوان از این عزیزان دارد که بدان هم اقای افقی تمکین نکردند چرا وبه چه منظور اقای افقی به قانون تمکین نمیکند
اقای دکتر ازشما بعنوان وکیل مردم میخواهیم به فریاد امور اب شهرستان برسید درثانی باتدبیر ودست رد به همه دستهای احتمالی پنهان به کمک مردم بشتابید چراکه اولویت اب شرب باید باشد درجریان باشید تاکنون اقای دکتر یخکشی اقدامی انجام نداده اند انشاءالله بادرایت حضرتعالی این مهم به نفع مردم مرتفع گردد وقطعا پیگیری های شما بزرگوار به سمع ونظر مردمان منطقه دوهزار خواهد رسید چراکه مردمان منطقه دوهزارباهم برادر وفامیلند ودرمنافع عمومی باهم همنظرند ومنفعت جمع را درهیچ شرایطی با شخص عوض نخواهند نمود.
لذا منتظر پیگیری ودفاع جانانه وکیل خود می باشند وتصمیم درست وعادلانه در اذهان عمومی مردمان منطقه به یادگار خواهد ماند
با تشکر اهالی میانکوه سادات.بالامدرسه.پلت داربن.بخشی ازمیانکوه
سلام وصبح بخیر از دوستان محترن دست شمل درد نگنه که درد ما رو حس کردید وصع نا اسفناک است به ما کمک کنید اب را در حال فروش ببرای اب نعدنی هستند وروستا در حال کوچ میباشد