دیدگاه

مقصر حقوق‌های نجومی

علی ظفرزاده؛ عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی

نیـاز امروز پشتـوانه فـردا

اخیراً یکی از فعالان پیشکسوت جامعه کارگری در نامه ای به رئیس جمهور که در جراید و خبرگزاری ها و از جمله "ایلنا" منتشر گردید خواستار احیاء رویه فراموش شده سه جانبه گرایی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و حفظ استقلال ......

برجام 1 (امنیت) ، برجام 2 (تأمین)

کشور در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار دارد و از طرفی دولت یازدهم نیز پس از فراغتی که به واسطه برجام یک و رفع مخاطرات و تحریم های بینالمللی حاصل آمده است، به نوعی در آستانه آغاز فعالیت در عرصه سیاست داخلی است و در چنین شرایطی سخن از برجام 2 به میان آمده است و مسئولان و کارشناسان مختلف هرکدام از منظری به آن می نگرند .............